Поверителност

Декларация за поверителност

 

Виртуален Офис България уважава и защитава неприкосновеността на личните Ви данни по всяко време

ВИРТУАЛЕН ОФИС сме група от професионалисти, посветени на предоставяне на качествени услуги и разходно-ефективни решения за нашите клиенти.
Ние разбираме, че нашите клиенти очакват от нас поверителност за всички практики, процедури и информация, която сме научили по време на нормалния ход на правене на бизнес. Разбираме значението на изграждане на дълготрайни бизнес отношения. За тази цел, се отнасяме сериозно към всички наши клиенти, от първоначалния контакт до успешното приключване на проекта. Затова предоставяме нашата политика за поверителност на всеки клиент и на видно място в интернет страницата ни.

Какво обхваща тази политика
Тази Декларация за поверителност се отнася до това как Вашият Виртуален Помощник обработва личната информация, която събира и получава. За Лична информация се приема информацията като Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, банкови сметки, както и взаимоотношения с партньори, личен живот, кореспонденция, финансово състояние и други.

Как използваме личната информация
Вашата лична информация се използва за извършване на дейности, изрично уточнени в договора за изпълнение на услуги и единствено само за тях.

Разкриване на информация
Вашият виртуален помощник никога няма да продава, отдава под наем или предоставя на трети лица всякаква лична информация, получена от Вас, без предварителното съгласие на клиента, със следните изключения:
1. Да предостави информация, поискана от органи на МВР или други държавни институции.
2. В случай на наличие на заповед за обиск, призовка или други законови изисквания.
3. В случай на непосредствена физическа вреда на клиенти или други лица.

Промени на тази Декларация за поверителност
Виртуален Офис България може да актуализира тази политика по всяко време. В случай на промяна сме длъжни да Ви уведомим за значителни промени в начина, по който третираме личната информация, чрез изпращане на съобщение до предоставен от Вас имейл адрес, чрез телефонен разговор или чрез изпращане на съобщение.
 

Попитайте сега