Текстови редактор

  Мислите ли, че не се нуждаете от редактор или коректор? Помислете отново! Някои автори смятат, че работата им, особено в ерата на самостоятелно публикуване по блогове и сайтове, е "достатъчно добра", за да ги освободи от необходимостта от професионален редактор на свободна практика или професионален коректор на свободна практика. Мислейки по този начин, Вашата писмена работа може да бъде посредствена и пълна с граматически и пунктуационни грешки или да бъде просто "Добра" ... Сигурни сме, че не искате да бъде така. Вие сте работили усилено върху статията и искате да я представите пред света в най-хубавата й форма, Вие искате читателите да бъдат толкова очаровани и възхитените в страниците Ви, че да копнеят за продължението, нали? Надяваме, че е така.

  Редакторът действа не само като партньор на автора в писането и в издателската дейност, но също така и като поддръжник на автора през целия път от раждането на литературното произведение. Вашият редактор трябва да бъде най-добрия Ви поддръжник, литературната Ви мажоретка и преди всичко приятел на автора. Вашият редактор трябва да работи с Вас в развитието на литературния Ви глас.

 Добре написаният материал заслужава внимание и загриженост, с които един редактор или коректор на свободна практика може да го дари. Помогнете на работата си да се превърне в продукт, който привлича читатели.

  Ние от Виртуален Офис България можем да Ви предложим набиране и коригиране на дипломни работи, курсови работи, реферати, есета, както и електронни книги в суров вид.
  Цените варират, според броя на страниците и дали са написани на ръка или машинописно.

  Не сме единствените, но сме с гарантирано най-ниските цени за този вид услуга в България!

Ценоразпис за текстообработка и набиране:
  За първа страница – 3,00 лв
  За всяка следваща – 0,50 лв
  За големи поръчки – цена по договаряне.
  Сканиране и препращане на електронна поща – 1,00 лв на бройка. За големи поръчки – по договаряне.

Редакторска дейност:

Статия написана по първични данни, които клиентът предоставя, в електронен или друг четивен вариант, в свободен текст или интервю - 5 лв на стандартна страница (1800 символа с интервали).

Редактиране и коректорска работа на Ваши статии – 2 лв на стандартна страница (1800 символа с интервали).

Само коректорска работа на статии, написани от Вас - 0,55 лв на стандартна страница (1800 символа с интервали).

За големи поръчки - по договаряне.

 

Попитайте сега