Услуги

Ние сме Виртуален Офис България и предлагаме на фирмите от малкия и средния бизнес да оптимизират своите разходи и да спестят средно 60% от месечните си сметки!

  Предлагаме виртуални бизнес услуги - еднократни и абонаментни

  - приемане на входящи повиквания от Ваше име, респективно изходящи повиквания и отговор при необходимост
  - следене на електронна поща и отговор на запитвания, когато е необходимо
  - организиране на срещи с Ваши партньори и клиенти
  - набиране и редактиране на текст, оформяне на оферти, запитвания и т.н.
  - управление на обяви за предлагани и стоки и услуги от Вашата фирма, обяви за работа и т.н.
  - управление на страници и групи в социалните мрежи
  - изготвяне на трудови и граждански договори, оформяне на договори с партньори, договори за наем и др.
  - оформяне на трудови книжки, изготвяне на пенсионни документи и т.н.
  - обслужване на фирмени документи и архив
  - водене на рекламни кампании в Google
  - оптимизация на интернет сайтове.